Algemene voorwaarden Skilifte Poppenberg GmbH -Skiverhuur-

1. De huurder is volledig verantwoordelijk voor de huuruitrusting.

2. Bij verlies van de huuruitrusting door diefstal of total loss wordt de huurder de marktwaarde van de huuruitrusting in rekening gebracht. Kapotte skistokken: 8 € per skistok

3. In geval van diefstal of verlies van de huuruitrusting moet de klant aangifte doen bij de lokale autoriteiten om terugbetaling te krijgen van zijn eigen verzekeringsmaatschappij.

4. In geval van onjuiste en opzettelijke schade aan de uitrusting, wordt de reparatie in rekening gebracht volgens de geldende prijslijst.

5. Het uitgeleende item kan op elk moment tijdens de contractperiode worden omgeruild voor een item van gelijke waarde. Ruilen voor items in hogere categorieën is ook mogelijk tegen een toeslag, maar restitutie is niet mogelijk bij ruilen voor items in goedkopere categorieën.

6. De huuruitrusting moet worden betaald op de dag van inlevering. De uiterste inleverdatum is 10.00 uur op de volgende dag.

7. Als de gehuurde uitrusting om welke reden dan ook niet correct wordt ingeleverd, wordt de huurder automatisch diefstal aangerekend op de 7e dag van de vervaldatum.

8. Voortijdige annulering van het huurcontract is mogelijk door de huuruitrusting terug te geven, maar zonder terugbetaling van de overeengekomen huurprijs.

9. Restitutie vindt alleen plaats bij ziekte en/of ongeval op vertoon van een medische verklaring.

10. Skischoenen worden aangepast aan de bindingen, maar in overeenstemming met ISO/ÖNORM wordt er geen veiligheidsafstelling en -inspectie uitgevoerd. Daarom geen veiligheidsafstelling.

11. Als onze medewerkers op u moeten wachten vanwege een late terugkomst (huurdag = 08:00 - 17:00 uur), brengen wij u € 15 in rekening voor elke 15 minuten of een deel daarvan.

12. Met zijn handtekening bevestigt de klant de juistheid van de gegevens, de ontvangst van de goederen, de meegedeelde instelwaarde, volgens welke de binding standaard werd ingesteld.

13. Het afsluiten van een huurcontract is alleen mogelijk door het digitaal deponeren van een ID-kaart/rijbewijs o.i.d.

14. Door de routing slip te ondertekenen, erkent de klant onze Algemene Voorwaarden en geeft ons toestemming om de klantgegevens permanent op te slaan, zelfs nadat het vierledige materiaal is geretourneerd (GDPR-gegevensopslag). Als een klant dit niet wenst, moet hij/zij dit aangeven bij het retourneren van het materiaal. Klantgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

15. Het verhuurbedrijf is niet aansprakelijk voor ongevallen of schade veroorzaakt aan of door de klant.

16. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor privé gedeponeerd materiaal zoals schoenen, rugzakken enz.

17. De openingstijden zijn van 08:00 - 17:00 uur. Met schijnwerpers van 18:00 - 22:30, eventuele wijzigingen worden aangekondigd op het mededelingenbord.

18. Als het gebruik van de lift niet mogelijk is door overmacht, kan er geen restitutie worden verleend voor vroegtijdige terugkeer.

19. Alle geschillen die voortvloeien uit dit contract worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechtbank in de vestigingsplaats van Skilifte Poppenberg GmbH.

20. Onze helmen worden verhuurd als klimaatregulerende hoofddeksels zonder beschermende functie volgens de PBM-norm.

21. De kosten voor annulering, herroeping of opzegging bedragen  10 % administratiekosten (minimaal 10 €).

22. Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen en de gehele juridische transactie. De ongeldige bepaling wordt vervangen door een bepaling die het economische doel van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

We verzoeken de gast vriendelijk om zorgvuldig en gepast met het materiaal om te gaan en bedanken hem voor zijn vertrouwen.